atitrūkimas


atitrūkimas
atitrūkìmas sm. (2) 1, attrūkimas Natitrūkti: 1. GTŽ98 Griūtis uolienų atitrūkimas ir griuvimas nuo stačių kalnų šlaitų ar jūrų krantų LTEIV224. 2. Daktarai sako – attrūkìmas plėnės Žln. 3.atitrūkti 8: Rašytoją ypač jaudino inteligentijos dalies atitrūkimas nuo gimtojo krašto LKVI106. Kūrėjas turi vengti atitrūkimo nuo realybės . Politikos atitrūkimas nuo ekonomikos veda į utopiją, į avantiūrizmą, į bankrotą . Attrūkimas nuog (nuo N) aukso B. \ trūkimas; atitrūkimas; įtrūkimas; ištrūkimas; nutrūkimas; patrūkimas; pertrūkimas; pratrūkimas; pritrūkimas; sutrūkimas; užtrūkimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atitrūkimas — atitrūki̇̀mas dkt. Uolienų atitrūki̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atatrauka — atãtrauka sf. (1) 1. rš žr. atotampa 2. 2. atitrūkimas, laiko tarpas: Tas dešimtmetis sudaro reikalingą atatrauką, kuri leidžia vispusiškai suprasti Žemaitę rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitraukimas — atitraukìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; LL16, atitraukimas (1), attraukìmas (2) KI37,126, attraukimas (1) I; SD1108, R7, MŽ9, N, atatraukìmas (2); SD209 1. NdŽ, BX193→ atitraukti 4. ║ Kirčio atitraukimu vadiname iš prigimties „fonetinį“ tarmių reiškinį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atotrūkis — sm. (1) BŽ339 nebuvimas ryšio, atitrūkimas: Atotrūkis tarp priimtųjų nutarimų ir organizacinio darbo tiems nutarimams įvykdyti yra pagrindinė mūsų praktinio darbo blogybė (sov.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplyšimas — atplyšìmas sm. (2); Sut → atplyšti 1: Paprastas tinklainės atplyšimas rš. | prk.: Atplyšimas (atitrūkimas) nuo masių rš. plyšimas; atplyšimas; įplyšimas; išplyšimas; nuplyšimas; perplyšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrūkimas — ištrūkìmas sm. (2) DŽ1 1. NdŽ → ištrūkti 1. 2. ištrūkusi, išlūžusi vieta: Skustuvas su baisiai dideliu ištrūkimu rš. 3. NdŽ → ištrūkti 2. 4. M, NdŽ → ištrūkti 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • materkliosas — ×materkliõsas (l. materklasy) sm. (2) skuduras: Koki čia tavo materkliõsai kledaruo[ja], kaba? J. Materkliõsas, t. y. atitrūkimas drabužio J. Ubagas apkìbęs materkliõsais J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrūkimas — nutrūkìmas sm. (2) NdŽ, DŽ1, PolŽ1249; R, MŽ, N → nutrūkti: 1. Del to raiščio nutrūkìmo turėjau užgaišt Sb. 2. Šunų lojimas tęsėsi be jokio nutrūkimo rš. Tikroji valstiečių bruzdėjimų priežastis turėjo būti įprastinių santykių su valdovais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrūkimas — patrūkìmas sm. (2), patrūkimas (1) → patrūkti: 1. NdŽ. 2. Nuo kojos piršto patrūkimo reikia skaisgija pirštas parišt, tai užgy[ja] Ss. 3. NdŽ pervargimas, persitempimas: Dideliai bėgdamys pėstiejai įgauna troškulį arba patrūkimą BM331(Šv).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertrūkimas — sm. (1) DŽ1 → pertrūkti: 1. Sut. 2. Bet jis neklausė, ką žmonės tarė, be pertrūkimo dirvas arė rš. trūkimas; atitrūkimas; įtrūkimas; ištrūkimas; nutrūkimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language